Villkor och information på Smartauktioner

Att köpa på Smartauktioner

För att kunna bjuda på Smartauktioner måste du först registrera dig som kund. Registreringen är enkel och följer auktionsbranschens praxis.

Auktionerna sker online och enligt branschens praxis. Angiven sluttid förlängs med 2 minuter varje gång någon höjer budet i sista minuten fram till klubbslaget, d.v.s. auktionens slut.

Smartauktioner har auktionsbranschens lägsta provisioner. På klubbat belopp tillkommer endast en provision om 10 % inklusive moms.

När det gäller Smartauktioners Välgörenhetsauktioner tillkommer inga avgifter på klubbat belopp. Klubbat belopp går oavkortat till respektive Välgörenhetsorganisations verksamhet.

Varje auktion kan ha unika villkor för visning respektive utlämning. Vänligen läs vad som gäller under respektive auktion under rubriken Aktuella försäljningar.

Respektive objektsbeskrivning upprättas i samarbete mellan Smartauktioners representant och säljaren.

Inropat objekt avhämtas enligt information i Inköpsredovisningen. Kvitto på erlagd betalning medtages vid avhämning. Om ett objekt inte avhämtas inom utsatt tid äger säljaren rätt att debitera förvarings- och hanteringskostnader eller annullera försäljningen.

Om köparen skulle ångra sitt köp, gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsument-skyddslagstiftning. Köparen skall då kontakta Smartauktioners representant eller säljaren skriftligen. Ange köparens namn, adress, vilket objekt som avses, fakturanummer, kontonummer för återbetalning samt återlämna objektet till utlämningsplatsen eller annan plats enligt överenskommelse med Smartauktioners representant eller säljaren.

Om köparen väljer att skicka tillbaka objektet, betalar köparen frakten och ansvarar för emballering. Returfrakt skall ske inom 5 arbetsdagar från det att Smartauktioners representant eller säljaren fått skrivelse från köparen. Återbetalning sker inom 10 arbetsdagar från det att Smartauktioners representant eller säljaren erhållit objektet i retur från köparen.

En inköpsredovisning skickas via mail och inkluderar en provision på 10 % inkl. moms per auktionspost. På föremål som berörs av den lagstadgade följerätten, d.v.s. den upphovsrättsliga ersättningen, tillkommer en avgift om 5 % inkl. moms på föremål som klubbats för mer än 2,200 kr. I förekommande fall kan det på vissa objekt tillkomma 25 % moms på det klubbade beloppet. Dessa objekt säljs då av momspliktigt företag och i dessa fall framgår detta tydligt i katalogiseringen. Betala fakturan omgående, då den måste vara bokförd som betald innan avhämtning.

Köparen eller dess ombud (fullmakt från köpare) är skyldig att undersöka objektet i samband med avhämtning.

Att sälja på Smartauktioner

Hör gärna av dig till info@smartauktioner.se om du har frågor rörande försäljning.

Vi förmedlar direkt kontakt till någon av våra representanter, allt beroende på varuområde och/eller plats. Om vi inte har någon i närheten där du bor så kan du eventuellt göra auktionen själv med instruktioner från oss.

Smartauktioner har auktionsbranschens lägsta provisioner. På klubbat belopp dras endast en provision om 10 % inklusive moms.

Smartauktioners representant svarar för objektsbeskrivning i dialog med säljaren.  Säljaren kan i samråd med Smartauktioners representant sätta reservationspris/bevakningspris, d.v.s. det lägsta bud objektet får säljas för.

Smartauktioners representant eller säljare genomför visning efter överenskommelse. Vänligen kontakta info@smartauktioner.se för visning.

När sålda objekt är betalda och utlämnade görs redovisning till säljaren.

Avräkning görs på sålda objekt med säljprovision. Provision kan i vissa fall förhandlas ner, beroende på försäljningsuppdragets storlek och beskaffenhet.

Utbetalning av försäljningslikvid sker först 15 arbetsdagar efter auktionsutlämning, detta för att kunna hantera eventuella reklamationer och ångerrätt enligt konsumentköplagen.

Eventuell reklamation eller nyttjande av ångerrätt hanteras av Smartauktioners representant i samråd med säljaren.

2021-01-01

 

Om våra Onlinebutiker

Att köpa i Onlinebutik

För att kunna köpa i Onlinebutik måste du först registrera dig som kund. Registreringen är enkel och följe branschens praxis.

Butiksförsäljningen sker online och aktuell vara säljas för det fasta pris som presenteras under rubriken Köp NU!

Vid köp i Onlinebutik tillkommer inga avgifter.

Varje Onlinebutik kan ha unika villkor för visning respektive utlämning. Vänligen läs vad som gäller under respektive Onlinebutik under rubriken Aktuella försäljningar.

Respektive objektsbeskrivning upprättas i samarbete mellan Smartauktioners representant och säljaren.

Inköpta objekt avhämtas enligt information i Inköpsredovisningen. Kvitto på erlagd betalning medtages vid avhämning. Om ett objekt inte avhämtas inom utsatt tid äger säljaren rätt att debitera förvarings- och hanteringskostnader eller annullera försäljningen.

Om köparen skulle ångra sitt köp, gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsument-skyddslagstiftning. Köparen skall då kontakta Smartauktioners representant eller säljaren skriftligen. Ange köparens namn, adress, vilket objekt som avses, fakturanummer, kontonummer för återbetalning samt återlämna objektet till utlämningsplatsen eller annan plats enligt överenskommelse med Smartauktioners representant eller säljaren.

Om köparen väljer att skicka tillbaka objektet, betalar köparen frakten och ansvarar för emballering. Returfrakt skall ske inom 5 arbetsdagar från det att Smartauktioners representant eller säljaren fått skrivelse från köparen. Återbetalning sker inom 10 arbetsdagar från det att Smartauktioners representant eller säljaren erhållit objektet i retur från köparen.

En inköpsredovisning skickas via mail. På föremål som berörs av den lagstadgade följerätten, d.v.s. den upphovsrättsliga ersättningen, tillkommer en avgift om 5 % inkl. moms på föremål som klubbats för mer än 2,200 kr. I förekommande fall kan det på vissa objekt tillkomma 25 % moms på det klubbade beloppet. Dessa objekt säljs då av momspliktigt företag och i dessa fall framgår detta tydligt i katalogiseringen. Betala fakturan omgående, då den måste vara bokförd som betald innan avhämtning.

Köparen eller dess ombud (fullmakt från köpare) är skyldig att undersöka objektet i samband med avhämtning.

Att sälja i Onlinebutik

Hör gärna av dig till info@smartauktioner.se om du har frågor rörande försäljning.

Vi förmedlar direkt kontakt till någon av våra representanter, allt beroende på varuområde och/eller plats. Om vi inte har någon i närheten där du bor så kan du eventuellt göra auktionen själv med instruktioner från oss.

Smartauktioner har auktionsbranschens lägsta provisioner. På varje försåld vara dras en fast provision om 20 % inklusive moms.

Smartauktioners representant svarar för objektsbeskrivning i dialog med säljaren. 

Smartauktioners representant eller säljare genomför visning efter överenskommelse. Vänligen kontakta info@smartauktioner.se för visning.

När sålda objekt är betalda och utlämnade görs redovisning till säljaren.

Avräkning görs på sålda objekt med säljprovision. Provision kan i vissa fall förhandlas ner, beroende på försäljningsuppdragets storlek och beskaffenhet.

Utbetalning av försäljningslikvid sker först 15 arbetsdagar efter auktionsutlämning, detta för att kunna hantera eventuella reklamationer och ångerrätt enligt konsumentköplagen.

Eventuell reklamation eller nyttjande av ångerrätt hanteras av Smartauktioners representant i samråd med säljaren.

Kontakta oss gärna

SMARTAUKTIONER SVERIGE AB

Box 89 
183 21 Täby 
Sverige

KONTAKT