Gamla prylar i ny funktion - återvinning helt enkelt!

Ring: +46-841 20 25 58

Eller skicka ett mail till info@smartauktioner.se

OM SMARTAUKTIONER

HEM

ATT SÄLJA

ATT KÖPA

Smartauktioner

Interface Systems AB och WebPlus 8 från serif.com

Har du saker att sälja?

Vi gör din egen auktion!

Smartauktioner

AKTUELLA FÖRSÄLJNINGAR

Sälj på Smartauktioner Köp på Smartauktioner Om Smartauktioner

Att sälja på auktion är i tiden.

Ingenting är för litet och inget för stort.

Vi hjälper dig gärna att sätta upp din ”egen” nätauktion.

1. SMARTAUKTIONER AB

1:1 Smartauktioner AB tillhandahåller en auktionsplattform där säljare har möjlighet att genomföra auktioner med hjälp av en representant, d.v.s. Smartauktioner AB genomför inga egna auktioner.

2. FÖRSÄLJNING PÅ SMARTAUKTIONER

2:1 Säljaren ska garantera full och oinskränkt äganderätt till de föremål som ska försäljas. Om föremål ägs av tredje person ska skriftlig dokumentation garantera rätten till försäljning samt rätten att erhålla försäljningslikvid för föremålet.

2:2 Smartauktioner AB och dess representanter har efter ingånget avtal rätt att avsäga sig uppdraget om det råder tveksamhet rörande ägarrätt, äkthet eller andra uppgifter som påverkar ingånget avtal. I dessa fall äger Smartauktioner AB och/eller dess representanter rätt att kräva ersättning från säljaren.

2:3 Återkallelse från säljaren av ingånget försäljningsavtal ska ske skriftligen. Vid återkallelse innan publicering äger Smartauktioner AB och/eller dess representanter rätt att kräva ersättning från säljaren för utfört arbete. Vid återkallelse efter det att auktionen publicerats äger Smartauktioner AB och/eller dess representanter rätt att kräva ersättning från säljaren för utfört arbete, samt ett belopp motsvarande den totala försäljningsavgiften baserad på utropspriset.

3. KATALOGISERING, VÄRDERING, FOTOGRAFERING OCH BEVAKNING

3:1 Säljaren i samråd med representanten ansvarar för att katalogisering och värdering är korrekt och marknadsanpassad.
3:2 Säljaren i samarbete med representanten ansvarar också för att fotografier och avbildningar är korrekta och inte missvisande.
3:3 Säljaren i samråd med representanten har rätt att sätta ett bevakningspris på respektive objekt. Det innebär det lägsta pris som säljaren är villig att sälja objektet för. Föremål med utrop 100-400 kr bevakas ej. Föremål med utrop 500-2000 kr bevakas med maximalt 50 %. Föremål med utrop över 2000 kronor kan bevakas upp till maximalt 80 %.

4. FÖRSÄLJNINGSAVGIFTER
4:1 För varje sålt objekt uttages en provision om 12,5 % inkl. moms på det klubbade beloppet samt en fast avgift om 50 kronor inkl. moms. För osålda objekt uttages ingen avgift.
4:2 Om säljaren själv handhar auktionen i samråd med representant uttages för varje objekt en provision om 5 % inkl. moms på det klubbade beloppet samt en fast avgift om 25 kronor inkl. moms. För osålda objekt uttages ingen avgift.

5. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRING
5:1 Säljaren ansvarar helt och fullt för att samtliga objekt förvaras och visas på ett säkert sätt. Representanten ansvarar för objekten under examinering och fotografering.
5:2 Smartauktioner AB friskriver sig från allt ansvar vad beträffar föremålshanteringen.

6. REDOVISNING OCH UTBETALNING
6:1 Efter avslutad auktion erhåller säljaren en preliminär säljredovisning.
6:2 Utbetalning sker till säljaren 15 arbetsdagar efter auktion.7. ANSVAR FÖR FEL
7:1 Säljaren ansvarar inte för smärre skador och slitage. Säljaren/Representanten ansvarar helt för katalogisering, fotografering och annan information rörande objekten.

7:2 Eventuella fel skall reklameras omgående vid avhämtning, eller senast inom 7 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman skall dock ske senast inom 3 år från köpet.

7:3 Om köparen skulle ångra sitt köp, gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Köparen skall då kontakta Säljaren/Representanten skriftligen. Vid reklamation ska Säljaren/Representanten kräva följande information av köparen. Köparens namn och adress, vilket objekt som avses, fakturanummer, kontonummer för återbetalning. Reklamerat objekt ska återbördas till utlämningsplatsen eller annan plats, enligt överenskommelse. Om köparen väljer att skicka tillbaka objektet, betalar köparen frakten och ansvarar för emballering. Returfrakt skall ha skett inom 5 arbetsdagar från det att Säljaren/Representanten fått skrivelse från köparen. Återbetalning sker inom 10 arbetsdagar från det att Säljaren/Representanten erhållit objektet i retur från köparen.

7:4 Smartauktioner AB garanterar inte att tjänsterna på smartauktioner.se alltid är tillgängliga. Smartauktioner AB eller Säljaren/Representanten ansvarar inte för olägenheter som kan drabba kund på grund av att teknik vid budgivningstillfället är ur funktion.


 8 FORCE MAJEURE & TVIST
8:1 Smartauktioner AB och/eller dess representant är befriade från skadeståndskrav eller andra påföljder om man på grund av force majeure händelse förhindrats att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor.

8:2 Eventuell tvist rörande dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.


Stockholm i maj 2015