Gamla prylar i ny funktion - återvinning helt enkelt!

Ring: +46-841 20 25 58

Eller skicka ett mail till info@smartauktioner.se

OM SMARTAUKTIONER

HEM

ATT SÄLJA

ATT KÖPA

Smartauktioner

Interface Systems AB och WebPlus 8 från serif.com

Har du saker att sälja?

Vi gör din egen auktion!

Smartauktioner

AKTUELLA FÖRSÄLJNINGAR

Sälj på Smartauktioner Köp på Smartauktioner Om Smartauktioner

Att sälja på auktion är i tiden.

Ingenting är för litet och inget för stort.

Vi hjälper dig gärna att sätta upp din ”egen” nätauktion.

1. ATT KÖPA PÅ SMARTAUKTIONER

1:1 Smartauktioner AB tillhandahåller en auktionsplattform där säljare har möjlighet att genomföra auktioner med hjälp av en representant, d.v.s. Smartauktioner AB genomför inga egna auktioner.

1:2 Efter att man registrerat sig som kund via smartauktioner.se erhåller man de uppgifter som behövs för att kunna delta i budgivning.

1:3 Bud som lämnas är bindande. Den budgivare som har högsta budet vid auktionens avslut blir köpare av objektet.

1:4 Som kund ansvarar man för sina egna inloggningsuppgifter. Om budgivning sker på grund av försumlighet ansvarar kunden för detta.


2. UTROPSPRIS & BEVAKNINGSPRIS

2:1 Ett utropspris är åsatt ett föremål enligt en marknadsanpassad värdering. Utropspriset är endast satt som vägledning och ett slutpris kan både hamna under och över det åsatta utropspriset.

2:2 Vissa föremål har även ett bevakningspris. Det innebär ett lägsta pris som säljaren är villig att sälja objektet för. Ett bevakningspris kan aldrig överstiga 80 % av det åsatta utropspriset


3. AVGIFTER VID KÖP

3:1 För varje inropat objekt tillkommer en avgift om 17,5 % inkl. moms på det klubbade beloppet samt en fast avgift om 50 kronor inkl. moms.

3:2 I förekommande fall kan även en avgift för följerätt debiteras, max 5 % av det slutliga budet. Den kallas för Droit de suite och endast upphovsrättsligt skyddade verk omfattas av denna. Skyddet varar fram till 70 år efter att upphovsmannen avlidit. Undantaget från detta är serietillverkade bruksföremål samt objekt där försäljningspriset inte överstiger 5 % av basbeloppet. Information om eventuellt Droit de suite framgår av föremålsbeskrivningen. I övrigt hänvisar vi till Lagen 1960:729.


4. RESULTAT & BETALNING

4:1 Köpare erhåller efter auktionen en bekräftelse på köpet via e-post. Betalning sker snarast efter klubbslag enligt utsänd faktura. Var noga med att ange namn, kundnummer och objektsnummer vid betalning.

4:2 Betalning skall vara oss tillhanda senast 3 dagar efter auktionstillfället. Inropat gods lämnas ut först då full betalning erhållits.

4:3 Om betalning ej erlagts enligt utsänd faktura eller inropat gods ej avhämtats i tid äger säljaren* rätt att vidta åtgärder. Det kan t.ex. vara aktuellt med debitering av förseningsavgift, debitering för transport, debitering för extern lagring, debitering av dröjsmålsränta eller hävning av köp. Kund spärras också för vidare köp. Se information för respektive auktion.


5. AVHÄMTNING INROPAT GODS

5:1 Inropade föremål ska avhämtas enligt instruktioner gällande vid den aktuella auktionen. Se information för respektive auktion.

5:2 Transport av inropat gods hanteras av köparen och på dennes risk.


6. ANSVAR FÖR FEL, REKLAMATION & ÅNGERRÄTT

6:1 Samtliga objekt säljs i befintligt skick. Köparen ansvarar för att, genom egen undersökning innan försäljningstillfället, bedöma föremålets skick.

6:2 Säljaren ansvarar inte för smärre skador och slitage. Säljaren* ansvarar helt för katalogisering, fotografering och annan information rörande objekten.

6:3 Eventuella fel skall reklameras till säljaren* omgående vid avhämtning, eller senast inom 7 dagar efter auktionsdagen. Reklamation avseende uppgift om upphovsman skall dock ske senast inom 3 år från köpet.

6:4 Om köparen skulle ångra sitt köp, gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Köparen skall då kontakta säljaren* skriftligen. Ange köparens namn och adress, vilket objekt som avses, fakturanummer, kontonummer för återbetalning samt återsänd objektet till utlämningsplatsen eller annan plats, enligt överenskommelse med säljaren*. Om köparen väljer att skicka tillbaka objektet, betalar köparen frakten och ansvarar för emballering. Returfrakt skall ha skett inom 5 arbetsdagar från det att säljaren* fått skrivelse från köparen. Återbetalning sker inom 10 arbetsdagar från det att säljaren* erhållit objektet i retur från köparen.

6:5 Smartauktioner AB garanterar inte att tjänsterna på smartauktioner.se alltid är tillgängliga. Smartauktioner AB eller säljaren* ansvarar inte för olägenheter som kan drabba kund på grund av att teknik vid budgivningstillfället är ur funktion.


7 FORCE MAJEURE & TVIST

7:1 Smartauktioner AB eller säljaren* är befriade från skadeståndskrav eller andra påföljder om man på grund av force majeure händelse förhindrats att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor.

7:2 Eventuell tvist rörande dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag vid domstol i Sverige.

*Säljaren har hjälp av en representant som genomför auktionen. Representanten som är fristående näringsidkare, är godkänd av Smartauktioner AB att representera företaget. Smartauktioner AB genomför inga egna auktioner.  

 [Stockholm i maj 2015]